Política de privacitat

PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN INVENTAS S.L. com a titular del lloc web que Vostè visita, exposa en aquest apartat la Política de Privacitat en el ús, i sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar quan visiti o navegui per la pàgina web de titularitat nostra.

En el tractament de dades de caràcter personal, PROGRAMAS DE COMUNICACIÓ INVENTAS S.L. amb CIF: B64895238 ( d’ara endavant dissenynens) garantitza el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Real Decret 1720/2007, del 21 de Desembre, pel que s’aprova el seu Reglament, així com la LSSICE 34/2002, de l’11 de Juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Pel que s’informa a tots els usuaris, que les dades remeses o subministrades a través de la present seran incorporats a un fitxer automatitzat degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el que el responsable de l’anomenat fitxer es: dissenynens.

Dissenynens es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades en qualsevol moment, a fi d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que a cada moment es trobi publicada a la nostra web.

1.QUALITAT I FINALITAT

Al fer “clic” en el botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, l’usuari declara que la informació i les dades que ens facilita són exactes i veraços. Per a que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, amb la major brevetat possible, les modificacions de les seves dades errònies en cas que detecti alguna. L’Usuari garantitza que les dades aportades son verdaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsabilitat seva qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ser ocasionat com a conseqüència de l’incompliment de la obligació. En funció del formulari o secció a la que s’accedeixi, i segons la informació que ens faciliti, s’utilitzarà per les finalitats descrites a continuació, per la qual cosa, acceptes expressament i de forma lliure i inequívoca el tractament de les teves dades amb acord a les següents finalitats:

  1. Les que particularment s’indiquen en cada una de les pàgines o seccions on aparegui el formulari de registre o contacte electrònic.
  2. Amb caràcter general, per atendre les seves sol·licituds, comentaris, consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a disposició dels nostres usuaris.
  3. Per a informar-li sobre consultes, peticions, activitats, productes, novetats i/o serveis; via email, whatsapp, telèfon proporcionat, sms, mms i de la mateixa manera per enviar-li comunicacions comercials o publicitàries a través de qualsevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar comunicacions. Aquestes comunicacions, sempre seran relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions , així com aquells productes o serveis que puguem considerar del seu interès i que puguin oferir col·laboradors, empreses o “partners” amb els que mantinguem acords de promoció o col·laboració comercial. De ser així, garantitzem que aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals, amb les excepcions reflectides en el present, sent en tot cas aquestes comunicacions realitzades per part de dissenynens.
  4. El·laborar perfils de mercat amb fins publicitaris o estadístics.

2.BAIXA EN LA SUBSCRIPCIÓ A NEWSLETTER I ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, de l’11 de Juliol, de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que podrà en qualsevol moment, revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, tan sols enviant un correu electrònic a: dissenynens@gmail.com (indicant: BAIXA SUBSCRIPCIÓ dissenynens.com)

3.ACCÉS A DADES PER CONTA DE TERCERS

dissenynens podrà contractar tercers per a que exerceixin funcions en el seu nom en relació amb la finalitat de recollir les seves dades personals, com per exemple, analitzar la informació proporcionada, allotjar llocs web o gestionar el pagament amb targeta de crèdit, tenint accés a la informació de caràcter personal necessària per el desenvolupament de les seves funcions, però no podran utilitzar aquesta informació per cap altre finalitat regulant les nostres relacions amb els anomenats tercers de manera que es compleixi la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Si desitja més informació sobre l’ús de les cookies i les pràctiques de recopilació de la informació i els procediments d’acceptació o rebuig per part de l’usuari pot consultar la nostra: POLÍTICA DE COOKIES.

4.DADES DE TERCERS

En el suposat que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment de l’article 5.4. LOPD, declara haver informat a les persones amb caràcter previ, del contingut de les dades facilitades, de la procedència de les mateixes, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris de l’anomenada informació, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició. Així com de les dades indentificatives de dissenynens en aquest sentit, és de la seva exclusiva responsabilitat informar de tal circumstància als tercers de les dades ens cedirà, no assumint dissenynens cap responsabilitat per l’incompliment d’aquest precepte per part de l’usuari.Dissenynens només utilizarà les dades facilitades per quadros per a tal fi. Els quadros que apareixen a la seva pàgina web o les seves xarxes socials MAI es publiquen amb les dades exactes de las persones o del menor (per protecció del menor) a excepció sigui publicidat amb creadores de contingut, o ho publiquin els seus pares (i donin permís a dissenynens per a publicar-ho).

5.EXERCICI DE DRETS

El titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a dissenynens: dissenynens@gmail.com. La seva sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o Passaport.

6.MESURES DE SEGURETAT

Dissenynens ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantitzar la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. No obstant ho anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

EMAIL

Escriu-me
per a qualsevol pregunta o col·laboració

dissenynens@gmail.com

TELÈFON

Truca´m o escriu-me
per WhatsApp

(+34) 696790005

SEGUEIX-ME

A les meves xarxes socials
@dissenyNens

Scroll to Top